K vyvrcholení činnosti v kroužcích působících při SVČ Trutnov již tradičně patří květnová vystoupení, na kterých chceme ukázat výsledky celoroční snahy dětí a vedoucích zájmových útvarů estetického i tanečního oddělení.
Hudební přehlídka - pondělí 7. května 2018
Taneční přehlídka - pondělí 14. května 2018
Podrobné informace k přehlídkám a předprodeji vstupenej v pokračování článku.

Sraz účastníků ve 20:00 hodin před společenským centrem UFFO. Čarodějnický průvod se vydá ve 20:15 hodin k ZŠ Rudolfa Frimla, kde bude program zahájen zapálením velké vatry cca ve 20:30 hodin. Budeme rádi, když se nás v maskách a kostýmech sejde co nejvíce, jelikož během večera bude vyhlášena „MISS Čarodějnice“. Dále se můžete těšit na čarodějnické brlohy a soutěže, hudbu k poslechu i tanci, malý čarodějnický ohňostroj. Zajištěno bude také občerstvení s možností opéct si špekáčky. Předpokládaný konec v 23:00 hodin. Za nezletilé zodpovídají rodiče. Pořadatel: UFFO a SVČ Trutnov

 Mladí lidé z Trutnova a okolí mají možnost získat prestižní ocenění v rámci programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu! Od 1. dubna 2014 zahájila místní kancelář svou činnost na Středisku volného času, Trutnov.

Aktuality

facebook29white          youtube18white