youtube18

Video z výstavby SVČ Na Nivách

Otázky, které Vás zajímají

Obyvatelé Trutnova si už určitě stačili povšimnout, že se již nějakou dobu v areálu Na Nivách staví a buduje. Ti zasvěcenější vědí, že zde roste objekt nového Střediska volného času. Málokdo však ví, nebo tuší; Co je SVČ za organizaci? Co nám tu roste za zařízení? Komu bude sloužit? A co že se zde bude vlastně dít? V tomto článku, kterým chceme odstartovat sérii informací o tomto novém zařízení, bychom vám chtěli odpovědět na tyto základní otázky.

 

svc6 11. 12. 2018
svc5 Vizualizace

 

SVČ v Trutnově

Někoho možná překvapí, že Středisko volného času (dále SVČ) je v Trutnově opravdu dlouhou dobu, dříve jste jej mohli zaregistrovat pod názvem DDM (Dům dětí a mládeže). Původní sídlo mělo v ul. Na Struze a nyní již 22 let v budově ZŠ R. Frimla. Jako další zařízení pro zájmové vzdělávání (DDM a SVČ), kterých je po republice více než 300, nabízí zejména dětem rozmanitou nabídku kroužků a táborů. SVČ Trutnov ale nechce být jen dalším „obyčejným domečkem“, chce ukázat, že i tuto práci lze dělat opravdu profesionálně a nabízet služby a produkty na špičkové úrovni. Zkrátka chceme dělat věci jinak – lépe. A tak vedle kroužků a táborů našla své pevné místo v naší nabídce i zážitková pedagogika, která nám oblast volného času otevřela opravdu dokořán a naše cílová skupina se rozšířila z dětí na mládež a i dospělé.

svc1 11. 12. 2018
svc2 Vizualizace

 

Prostředí je pro výchovu důležité

Naší prací je nejen nabízet dětem, mladým lidem a dospělým volnočasové vyžití, ale klademe důraz především na zájmové vzdělání a výchovu – ať má náš volný čas také další význam. Ke kvalitě vzdělávání přispívají u nás především vedoucí, kteří se dětem a dalším klientům věnují. U vedoucích klademe důraz na jejich odbornost a samozřejmostí je pedagogické vzdělání. Co se však výchovné části naší práce týče, je to trochu oříšek. Do výchovy totiž vstupuje velká spousta vnějších faktorů, které výchovu, ať chceme, nebo ne, ovlivňují. Jedním z nejdůležitějších je prostředí. Doma, kde nám říkají, co je a co není správné, to známe, je to pro nás nejpřirozenější prostředí. Ve škole a v práci, kde nám říkají, co se máme učit a co a jak máme dělat, jde převážně také o prostředí tomu odpovídající. Ale co prostředí, kam chodíme za tím, co nás baví a co jsme si sami dobrovolně vybrali? Jaké by mělo být? Co by mělo umět? Takové prostředí by nám mělo umět samo „říkat“, jak se máme chovat, mělo by nás inspirovat, vybízet k činnostem a motivovat. Zároveň by mělo být hezké a moderní, abychom se tam pokaždé těšili. Mělo by být jedinečné – jiné než prostředí, kde se nejvíce pohybujeme a samozřejmě by mělo být bezpečné. To je jen základní výčet požadavků, které by mělo takové ideální prostředí pro volný čas splňovat. A byl to taky počátek naší vize. Jenomže občas se stane, když si něco opravdu přejete, usilujete o to a všechny okolnosti jsou vám nakloněny, že se vize mění ve skutečnost. A to je právě případ nového SVČ. Nejen, že už roste, ale za chvíli se bude otevírat a naplní se činnostmi a především lidmi, od nejmenších dětí až po dospělé – ožije.

svc4 11. 12. 2018
svc3 Vizualizace

 

Každý si může vybrat

V novém areálu Na Nivách nalezne smysluplné využití volného času opravdu každý. Široká paleta zájmových kroužků, pestrá nabídka táborů, zážitkové kurzy, vzdělávací akce, programy pro školy a školky, akce pro veřejnost a další. Snažíme se naší nabídkou pokrýt všechny možné oblasti, o které mají lidé v Trutnově zájem, naší prací může být tedy úplně cokoliv. A že jste si u nás nevybrali zrovna to, co hledáte, co by vás konkrétně bavilo? No tak přijďte – každý nápad a námět je pro nás inspirací. Nebo dokonce umíte něco, o co byste se rádi podělili s dalšími lidmi, ať už dětmi, nebo dospělými? Přidejte se k nám. Nabízíme každému možnost seberealizace, kvalitní zázemí, vzdělání a místo ve velké „rodině“ SVČ Trutnov, organizaci, která je především o lidech a hlavně pro lidi z Trutnova a okolí.

A jak bude nové SVČ vypadat a co všechno a pro koho v něm najdete? Sledujte naše facebookové stránky. Postupně Vás budeme informovat formou zajímavých příspěvků, které Vám toto výjimečné zařízení představí blíže a blíže.

hala2 11. 12. 2018
hala1 Vizualizace

hala4 11. 12. 2018
hala3 Vizualizace

kavarna2 11. 12. 2018
kavarna1 Vizualizace

divadlo2 11. 12. 2018
divadlo1 Vizualizace

divadlo4 11. 12. 2018
divadlo3 Vizualizace

ki2 11. 12. 2018
ki1 Vizualizace

ki4 11. 12. 2018
ki3 Vizualizace

ucebna2 11. 12. 2018
ucebna Vizualizace

stena2 11. 12. 2018
stena1 Vizualizace

stena4 11. 12. 2018
stena3 Vizualizace

Aktuality

facebook29white          youtube18white