Informace k zájmové činnosti 2017/2018

V článku naleznete informace k organizaci zájmové činnosti, provozní dobu a pokyny k platbám.

 

 

Dokumenty ke stažení

MAŽORETKY SARRA - Kadetky

Nácvik pochodových a tanečních sestav v disciplínách BATON i POM-POM. Tréninky budou zaměřeny na správné držení těla, koordinace pohybů, gymnastickou a baletní průpravu. Prezentace na vystoupeních a soutěžích.

Pravidelné schůzky:
úterý 16.00 – 17.30 hod.
čtvrtek 16.00 – 17.30 hod.
Místo schůzek: SVČ Trutnov
Věk:  8 – 11 let, dívky
Vede: Hana Sekyrová, Sabina Simonová, Karolína Bekrová
Cena:  750,-/pololetí

Diplomy mažoretek SARRA I a II ze sezony 2015/2016 - sada 1, sada 2, sada 3

facebook29white          youtube18white