Informace k zájmové činnosti 2017/2018

V článku naleznete informace k organizaci zájmové činnosti, provozní dobu a pokyny k platbám.

 

 

Dokumenty ke stažení

MAŽORETKY SARRA - Juniorky


Nácvik pochodových a tanečních sestav na rytmickou hudbu v disciplínách BATON i POM-POM. Tréninky budou zaměřeny na správné držení těla, koordinace pohybů, rovnováhu, gymnastickou a baletní průpravu. Prezentace na vystoupeních a soutěžích. Složitější prvky, zaměření na specifika baton a pom-pom.

Pravidelné schůzky:
úterý 17.30 – 19.00 hod.
čtvrtek 17.30 – 19.00 hod.
Místo schůzek: SVČ Trutnov
Věk: 12 - 15 let, dívky
Vede: Hana Sekyrová, Sabina Simonová, Karolína Bekrová
Cena:  750,-/pololetí

Diplomy mažoretek SARRA I a II ze sezony 2015/2016 - sada 1, sada 2, sada 3

facebook29white          youtube18white