Informace k zájmové činnosti 2017/2018

V článku naleznete informace k organizaci zájmové činnosti, provozní dobu a pokyny k platbám.

 

 

Dokumenty ke stažení

RYTÍŘI - Baseball, T-ball, softball (pálkovací hry)

 
Nábor chlapců a dívek pro věkové kategorie 5 - 16 let.Rozvoj herních dovedností, vytrvalosti, obratnosti, postřehu a týmové spolupráce. Zájemci obdrží další informace na zahajovací schůzce, kde budou rozděleny do skupin dle věku. 

Pravidelné schůzky: pondělí, středa, pátek konkrétní časy www.rytiri-trutnov.cz

Časy tréninků jednotlivých kategorií budouurčeny na zahajovací schůzce.
Místo schůzek: SVČ Trutnov, Ballpark RedField Kryblice
Věk: 5 - 16 let
Vede:  Roman Klempíř, Jiří Preclík, Branko Baláž
Cena: 750,-/pololetí

www.rytiri-trutnov.cz
 - aktuální informace o změnách tréninků a turnajích

facebook29white          youtube18white