Informace k zájmové činnosti 2017/2018

V článku naleznete informace k organizaci zájmové činnosti, provozní dobu a pokyny k platbám.

 

 

Dokumenty ke stažení

BOKOUŠ

 
Mezi nejčastěji využívané aktivity všestranně zaměřeného oddílu patří hry na rozvoj obratnosti (míčové a pálkovací hry, lanové překážky, sportovní soutěže), hry pro rozvoj komunikace (dramatické hry, strategické hry s využitím moderní techniky jako např. GPS, vysílačky, internet), rozvoj týmové spolupráce (společné víkendové akce v přírodě i klubovně). Jednotlivé hry i aktivity jsou  nabízeny přiměřeně věku a individuálním zvláštnostem dětí.

Pravidelné schůzky:
                                I. středa 15.00 - 16.30 hod.
                                II. středa 16.30 - 18.00 hod.
Místo schůzek: SVČ Trutnov
Věk: 6 – 14 let
Vede:  Kristýna Zástavová, Františka Horáčková a členové Klubu instruktorů
Cena:  500,- pololetí

facebook29white          youtube18white