Informace k zájmové činnosti 2018/2019

V článku naleznete informace k organizaci zájmové činnosti, provozní dobu a pokyny k platbám.

 

 

Dokumenty ke stažení

BOKOUŠ I a II - tábornický oddíl

 
Mezi nejčastěji využívané aktivity všestranně zaměřeného oddílu patří hry na rozvoj obratnosti (míčové a pálkovací hry, lanové překážky, sportovní soutěže), hry pro rozvoj komunikace (dramatické hry, strategické hry s využitím moderní techniky jako např. GPS, vysílačky, internet), rozvoj týmové spolupráce (společné víkendové akce v přírodě i klubovně). Jednotlivé hry i aktivity jsou  nabízeny přiměřeně věku a individuálním zvláštnostem dětí.

Pravidelné schůzky: Bokouš I. středa 15.00 - 16.30 hod.
                                Bokouš II. středa 16.30 - 18.00 hod.
Místo: SVČ Trutnov
Věk: 7 – 15 let
Vede:  Vendula Svítková a členové Klubu instruktorů
Cena:  500 Kč /pololetí

facebook29white          youtube18white