Informace k zájmové činnosti 2018/2019

V článku naleznete informace k organizaci zájmové činnosti, provozní dobu a pokyny k platbám.

 

 

Dokumenty ke stažení

KLUB INSTRUKTORŮ I, II, III


Určen všem studentům středních škol, kteří chtějí poznat hranice svých možností.  Zážitkové kurzy a pravidelné schůzky umožní poznat sebe sama i ostatní. Instruktoři se budou podílet na přípravě a realizaci akcí pořádaných Střediskem volného času a dalšími trutnovskými organizacemi.

Pravidelné schůzky:
Klub instruktorů I - čtvrtek 15:45 - 17:15 hod.
Klub instruktorů II - úterý 18:00 - 19:30 hod.
Klub instruktorů III - úterý 16:30 - 18:00 hod.


Místo: SVČ Trutnov
Věk: 14 – 18 let
Vede:  Mgr. Josef Khol, Mgr. Miloš Poláček, Bc. Ondřej Těžký
Cena:  500 Kč /pololetí

 

facebook29white          youtube18white