Informace k zájmové činnosti 2017/2018

V článku naleznete informace k organizaci zájmové činnosti, provozní dobu a pokyny k platbám.

 

 

Dokumenty ke stažení

KLUB INSTRUKTORŮ 1,2,3


Určen všem studentům středních škol, kteří chtějí poznat hranice svých možností.  Zážitkové kurzy a pravidelné schůzky umožní poznat sebe sama i ostatní. Instruktoři se budou podílet na přípravě a realizaci akcí pořádaných Střediskem volného času a dalšími trutnovskými organizacemi.

Pravidelné schůzky:
KI1 út 16.30 - 18.00 hod.
KI2 út 18.00 - 19.30 hod.
KI3 st 16.45 - 18.15 hod.


Místo schůzek: SVČ Trutnov
Věk: 15 – 18 let
Vede:  Mgr. Josef Khol, Bc. Ondřej Těžký, Mgr. Miloš Poláček
Cena:  500,-/pololetí

 

facebook29white          youtube18white